European Social Label Logo

European Social Symposium

Konferens och möten för ett mer inkluderande samhälle

Arrangerat av EUSL-Gruppen

Care to Change The World

Att diskutera, lyfta en fråga eller utbilda är några av vägarna framåt för att skapa ett inkluderande och jämställt samhälle där ingen ska behöva vara utanför. European Social Symposium är namnet på konferenser, seminarium och utbildningar som European Social Label anordnar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Fokus är alltid utifrån småföretagarens lokala perspektiv och vad man kan göra för samhället, men även vad samhället kan göra för European Social Label och dess medlemmar. 

Målsättningen för European Social Label är att alla ska kunna ta del av hela utbudet som samhället har att erbjuda och dialogen mellan näringsliv och civilsamhälle är en viktig del inom European Social Symposium. Det är medlemmarna i European Social Label som kan utveckla lösningar på både dagens och morgondagens samhälle och det är med hjälp av myndigheter dessa lösningar sedan kan få en bärighet både ekonomiskt för företagen som utvecklar tjänsten eller produkten men också för att implementeras som en del av samhällsutbudet. 

European Social Symposium är en konceptverksamhet som genom samtal, föreläsningar och diskussioner lägger grunden för nya innovativa produkter och tjänster som skapar ett mer inkluderande och jämställt samhälle. Verksamheten utgår från varje marknadsområde och hubb inom European Social Label med lokalt anpassade evenemang och teman. 

European Social Label Logo

European Social Symposium

Konferens och möten för ett mer inkluderande samhälle

Arrangerat av EUSL-Gruppen

Care to Change The World

Att diskutera, lyfta en fråga eller utbilda är några av vägarna framåt för att skapa ett inkluderande och jämställt samhälle där ingen ska behöva vara utanför. European Social Symposium är namnet på konferenser, seminarium och utbildningar som European Social Label anordnar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Fokus är alltid utifrån småföretagarens lokala perspektiv och vad man kan göra för samhället, men även vad samhället kan göra för European Social Label och dess medlemmar. 

Målsättningen för European Social Label är att alla ska kunna ta del av hela utbudet som samhället har att erbjuda och dialogen mellan näringsliv och civilsamhälle är en viktig del inom European Social Symposium. Det är medlemmarna i European Social Label som kan utveckla lösningar på både dagens och morgondagens samhälle och det är med hjälp av myndigheter dessa lösningar sedan kan få en bärighet både ekonomiskt för företagen som utvecklar tjänsten eller produkten men också för att implementeras som en del av samhällsutbudet. 

European Social Symposium är en konceptverksamhet som genom samtal, föreläsningar och diskussioner lägger grunden för nya innovativa produkter och tjänster som skapar ett mer inkluderande och jämställt samhälle. Verksamheten utgår från varje marknadsområde och hubb inom European Social Label med lokalt anpassade evenemang och teman. 

European Social Label Logo

EUSL-Gruppen

Sunt företagande för ett mer jämställt och inkluderande samhälle

EUSL-Gruppen kom till av behovet att förbättra samhället för de som står längre bort från arbetsmarknaden. Efter att ha noggrant analyserat situationen och vilka utmaningar som fanns bestämdes att den största delen i utmaningen handlade om en diskrepans mellan myndigheter och framför allt småföretagare var ett hinder. De flesta känner till begrepp så som lönebidrag och arbetsgivarstöd men det är många gånger för omständligt och för tidskrävande för ett litet företag att ge sig på det statliga maskineriet. Det var alltså inte att något direkt saknades i tjänsteutbudet utan det var i själva dialogen mellan myndigheter och företag det brast. Av den anledningen uppstod European Social Label Group, EUSL-Gruppen. 

EUSL-Gruppens målsättning är att sammanföra den idéburna med den privata sektorn och få CSR, Corporate Social Responsibility, att vara något som både ger en samhällsförbättring i praktiken så väl som en ökad omsättning för företaget. Många småföretag vet inte vad CSR är, om de vet vad det är så vet de inte hur det kan appliceras på dem och än mindre att det kan vara lönsamt istället för en kostnad. EUSL-Gruppen drivs och finansieras av sina medlemmar, främst småföretagare, som vill förbättra det samhälle vi lever i. Verksamheten utgår från ett föreningsperspektiv och drivs helt utan vinstintresse. 

För att göra det attraktivt för småföretag att arbeta med utanförskap, integration och mångfald har EUSL-Gruppen utvecklat flera digitala verktyg, tagit fram marknadsföringsstrategier, e-handelsplattformar och mycket mer. Men det räckte inte utan EUSL-Gruppen har även ansökt om att starta en egen folkhögskola med yrkesförberedning som grund kopplat till medlemmars definition av relevant kompetens för att på så vis göra individen anställningsbar. Vidare har EUSL-Gruppen utvecklat ett entreprenörsprogram med inriktning främst mot sociala företag men vem som helst är välkommen att delta. Programperioden är indelad i två steg och sträcker sig upp till 28 månader där EUSL-Gruppen och dess medlemmar är med och coachar, stöttar och följer entreprenören. 

EUSL-Gruppen tar på detta vis ett holistiskt grepp på utanförskap och integrationsfrågorna. Målgrupperna delas in i företag, myndigheter och kommuner samt privatpersoner. Utifrån detta perspektiv växte behovet av återkommande samtal och diskussioner fram om vad integration är, hur man som företagare ska förhålla sig till nya situationer med mera. Svaret blev European Social Symposium där utanförskap och integration är det genomgående temat och deltagare får lära sig mer om hur en jämställd arbetsplats kan se ut, hur en hemsida kan vara fungerande för någon utan syn och så vidare. 

Allt detta är mycket komplexa frågor som en hemsida aldrig kan svara på utan det är något levande, en process som aldrig tar slut. EUSL-Gruppen vill förenkla verksamheten så långt det går och har av denna anledning satt upp en stiftelse, EUSL Foundation, som det yttersta ansiktet utåt. 

 

European Social Label Logo

EUSL Foundation

Den medlemsfinansierade stiftelsen för kopplingen mellan privat sektor och civilsamhälle

Stiftelsen EUSL Foundation blev det naturliga svaret på hur EUSL-Gruppen ska nå ut med sitt budskap om att det är möjligt att genom sunt företagande skapa ett mer inkluderande samhälle. I Sverige finns över en miljon småföretagare och det är dessa EUSL-Gruppen vill nå ut till. Genom ett medlemskap i EUSL-Gruppen går en del av medlemsavgiften direkt in i stiftelsen och sedan ut i samhället genom vad EUSL-Gruppen kallar för sociala insatser i samhället. 

En social insats definieras också av medlemmarna i EUSL-Gruppen på lokal nivå, med tillhörande marknadsföring och varumärkesutveckling. Att vara medlem i EUSL-Gruppen är en investering för både det egna företaget så väl som för samhället, främst lokalt. Det är medlemmarna från varje marknadsområde som bestämmer vad en social insats är men det är stiftelsen som står för godkännande och finansiering av genomförandet. Redovisning av den sociala insatsen sker också löpande och till skillnad från hur skattemedel redovisas kan den som önskar ta reda på exakt hur mycket respektive företag har gått in med i varje projekt. 

En social insats behöver inte vara ett projekt. EUSL-Gruppen menar på att så länge medlemmar vill göra en social insats så kan den drivas i så kallad tills-vidare form och på så vis även konkurrera med myndigheter och kommuner som många gånger är med och gör liknande saker men i projektform. Sammantaget är EUSL-Gruppen och EUSL Foundation både ett komplement till existerande ekosystem men även en helt ny, fristående aktör med effektmålet framför resultatmålet.